TIẾNG TƠ ĐỒNG: Soạn giả Thế Châu (P2)

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này sẽ tiếp tục nói về 'Soạn giả Thế Châu'. Ờ kỳ trước, quý vị khán giả đã được nghe qua cuộc đời và sự...

Tags:  24/02/2015 - BÌNH LUẬN TIN TỨC: Chủ nghĩa bá quyền Trung Cộng đang bành trướng

Chủ nghĩa bá quyền Trung Cộng đang bành trướng mạnh mẽ trên biển Đông. Trung Cộng đã thiết lập các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam và bao vây...

Tags:  24/03/15 - NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM: Phỏng vấn Luật sư Nguyễn Thanh Lương

Chương trình NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM kỳ này có dịp trò chuyện cùng Luật sư Nguyễn Thanh Lương qua đường dây điện thoại. Ông là người đã biện hộ...

Tags:  NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH: Triệu Con Tim - Một Tiếng Nói

Chương trình NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH kỳ này gửi lời kêu gọi đến quý khán giả, đồng hương khắp mọi nơi ký tên vào thỉnh nguyện thư đưa lên Hội đồng...

Tags:  29/03/15 - PHÓNG SỰ TỪ VIỆT NAM: 90,000 công nhân tiếp tục biểu tình vì quyền lợi bảo hiểm xã hội

9 giờ sáng ngày 28/03/15, khoảng 90000 công nhân công ty PouYuen, quận Bình Tân - Sài Gòn tiếp tục đình công và tuần hành sang ngày thứ 3 để phản đối việc...

Tags:  

Page: 1 of 5974