HỘI LUẬN VÀ VẤN ĐÁP : Vai trò của tôn giáo đối với tự do, nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam

Chương Trình HỘI LUÂN & VẤN ĐÁP phát hình 8.30 tối, Thứ Sáu 31.10.2014 trên hệ thống truyền hình SBTN do SBTN Úc Châu thực hiện. - Chủ đề: Vai trò tôn...

Tags:  30/10/14 - TIN BUỔI CHIỀU

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị. To watch the full programs of SBTN, please contact...

Tags:  

Page: 1 of 11051